GSK benytter informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av dette nettstedet. Du kan blokkere bruken av informasjonskapsler, men vær oppmerksom på at noen av dem er nødvendige for at nettstedet skal fungere tilfredsstillende. Ved å trykke «Godta» nedenfor, bekrefter du at har lest og akseptert vår informasjonskapselerklæring. Godta

www.vaksine.no

Rotavirusinfeksjon

Rotavirusinfeksjon, vaksine anbefales i følgende land

Sykdommen og symptomene

Rotavirus forårsaker diarésykdom med oppkast, spesielt hos barn i alderen 6 til 18 måneder. Kraftig diare og oppkast gir økt risiko for dehydrering, spesielt hos spedbarn. Blant voksne er sykdommen mindre vanlig, av betydelig kortere varighet og mindre alvorlig.

Symptomene på rotavirusinfeksjon er tyntflytende diaré, oppkast og av og til feber, som til sammen raskt kan føre til væsketap. Symptomene varer vanligvis i ca. fem dager, men hos spedbarn kan de vare betydelig lenger. Inkubasjonstiden er noen få dager, og store mengder virus kan skilles ut i avføringen i omtrent en uke.

Utbredelse

Rotavirus er den viktigste årsaken til at småbarn får diare som kan kreve sykehusinnleggelse. Nesten alle barn blir smittet innen de er to eller tre år gamle. Infeksjon er mest vanlig i Norge fra januar til juni.

Før rotavirusvaksine ble innført i barnevaksinasjonsprogrammet i 2014 var det i Norge årlig rundt 1000 sykehusinnleggelser pga. rotavirussykdom hos barn under fem år.

I Norge forekommer dødsfall som følge av rotavirusinfeksjon sjeldent, men Verdens helseorganisasjon anslår at i 2008 forårsaket rotavirusrelatert mage-tarmkatarr (gastroenteritt) omtrent 453 000 dødsfall blant barn på global basis.

 

Hvordan forebygge smitte?

God håndhygiene og rutiner ved bleieskift for barn i barnehager/institusjoner. Koking av vann anbefales ved mistanke om vannbårne utbrudd til årsaken er funnet og fjernet.

Vaksinasjon

Vaksine mot rotavirusinfeksjon er inkludert i det norske vaksinasjonsprogrammet for spedbarn.

 

Smittekilder

  • Kontaktsmitte fra person til person
  • Kontaktsmitte via for eksempel leker og dørhåndtak
  • Via luftveiene

 

Referanser:

http://www.cdc.gov/rotavirus/index.html  

http://www.who.int/wer/2013/wer8805.pdf?ua=1