GSK benytter informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av dette nettstedet. Du kan blokkere bruken av informasjonskapsler, men vær oppmerksom på at noen av dem er nødvendige for at nettstedet skal fungere tilfredsstillende. Ved å trykke «Godta» nedenfor, bekrefter du at har lest og akseptert vår informasjonskapselerklæring. Godta

www.vaksine.no

Influensa

Influensa, vaksine anbefales i følgende land

Sykdommen og symptomene

Influensa er en akutt virusinfeksjon som lett kan overføres fra person til person. Virusene som forårsaker sesonginfluensa er i sirkulasjon rundt om i hele verden og kan ramme alle aldersgrupper. Influensavirus forårsaker årlige epidemier som topper seg om vinteren i Norge. Symptomene omfatter feber, muskelsmerter, hoste og andre luftveissymptomer. Influensa kan forårsake alvorlig sykdom eller død, spesielt hos personer med høy risiko (voksne over 65 år og mennesker i alle aldre med underliggende medisinske lidelser).

Infeksjonen spres vanligvis av pasienter med symptomer, men voksne kan begynne å spre viruset så tidlig som 24 til 48 timer før de første symptomene oppstår. Man blir vanligvis bra igjen i løpet av to uker.

De vanligste komplikasjonene ved influensa er lungebetennelse, akutt bronkitt, bihulebetennelse og generell forverring av eksisterende lidelser - for eksempel astma. Influensaepidemier kan føre til dødsfall blant eldre i befolkningen. Hos barn er mellomørebetennelse den vanligste følgesykdommen som krever medisinsk behandling.

 

Utbredelse

Vanligvis blir 5 til 10 % av den voksne befolkningen syke under en epidemi. Risikoen for å få influensa på reise avhenger av årstiden og reisemålet. I tempererte strøk topper influensafaren seg i de kalde vintermånedene. I tropiske eller subtropiske strøk er influensaviruset ofte i sirkulasjon hele året, men aktiviteten kan toppe seg i regn- eller tørketiden eller til og med ha to årlige topper.

 

Hvordan forebygge smitte?

Det anbefales å ta forholdsregler i hverdagen (for eksempel unngå syke mennesker, vaske hendene ofte og dekke til munn og nese når man hoster eller nyser) for å redusere smittefaren.

Vaksinasjon

Folkehelseinstituttet anbefaler sesonginfluensavaksine først og fremst til personer som risikerer alvorlig sykdom eller død hvis de smittes av influensa. Dette gjelder:

 • Alle fra og med fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester) Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon
 • Barn og voksne med:
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):

 • Helsepersonell som har pasientkontakt
 • Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Influensavaksinene varierer fra årstid til årstid og gir beskyttelse i bare ett år.

Vaksine mot sesonginfluensa beskytter bare mot sykdommer som forårsakes av influensavirus type A eller B. Andre luftveisinfeksjoner kan også gi influensalignende symptomer hos de som er vaksinert.

Søk råd hos helsepersonell om du bør vaksineres mot influensa.

 

 

Smittekilder

 • dråpesmitte eller direkte kontakt

 

Referanser

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs211/en/

http://wwwnc.cdc.gov/travel/page/yellowbook-home-2014/