GSK benytter informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av dette nettstedet. Du kan blokkere bruken av informasjonskapsler, men vær oppmerksom på at noen av dem er nødvendige for at nettstedet skal fungere tilfredsstillende. Ved å trykke «Godta» nedenfor, bekrefter du at har lest og akseptert vår informasjonskapselerklæring. Godta

www.vaksine.no

Vanlige spørsmål

Hvordan kan jeg finne ut hvilke vaksiner jeg har fått, og om de fremdeles er gyldige?

Mine vaksiner er en tjeneste som leveres av Folkehelseinstituttet hvor du kan logge deg inn og få oversikt over hvilke vaksiner som er registrert på deg og dine barn under 16 år. Vaksiner som skal være registrert i dette systemet er:
    • Vaksiner gitt i barnevaksinasjonsprogrammet fra 1995
    • Pandemivaksine (2009)
    • Alle andre vaksiner gitt i 2011 eller senere (såfremt du har ønsket de registrert).
Dersom det er vaksiner du mener du har fått men ikke finner i Mine vaksiner kan du sjekke vaksinasjonskortet ditt om du har det, eller ta kontakt med klinikken/legesenteret hvor du ble vaksinert.

Hva er en vaksine?

Vaksiner stimulerer immunsystemet vårt til å utvikle beskyttelse mot sykdomsfremkallende organismer (virus eller bakterier) på samme måte som om du hadde hatt selve sykdommen. Vaksiner inneholder døde eller svekkede virus eller bakterier, eller komponenter av disse.

Gis alle vaksiner som injeksjoner?

De fleste av vaksinene som finnes i dag, gis som en injeksjon i muskelen eller under huden. Det finnes imidlertid enkelte vaksiner som gis oralt og som nesespray.

Når bør man ikke vaksinere seg?

Vaksinasjonen må kanskje utsettes ved akutt infeksjon med feber fordi infeksjonen hindrer dannelsen av antistoffer. Enkelte sykdommer og allergier kan også gjøre at man bør være forsiktig med å vaksinere. Er du i tvil bør du diskutere dette med lege eller vaksinatør.

Hvilke bivirkninger har vaksiner?

Myndighetene krever at vaksineprodusentene må gjennomføre omfattende effekt- og sikkerhetsstudier før en vaksine godkjennes for bruk. Disse studiene sikrer at de som vaksineres, får best mulig beskyttelse med færrest mulig bivirkninger. Siden vaksiner gis til friske personer, og mange vaksiner tilbys alle barn, aksepteres mindre bivirkninger i forbindelse med vaksiner enn i forbindelse med andre legemidler.

Alle vaksiner kan imidlertid ha potensielle bivirkninger, akkurat som alle andre legemidler. Disse er sjeldne, og i de fleste tilfeller er symptomene milde og kortvarige. Det er ofte vanskelig å si om symptomet faktisk er relatert til vaksinen. Når så mange mennesker er involvert, vil det statistisk sett alltid være noen som blir syke rett etter å ha fått en vaksine. Dette trenger imidlertid ikke å være på grunn av vaksinen. Årsakssammenhengen, eller mangelen på en slik sammenheng, studeres ved å sammenligne den mistenkte bivirkningen med forekomsten i den generelle befolkningen.

De vanligste bivirkningene er lokale reaksjoner på injeksjonsstedet samt diverse generelle symptomer som feber, ubehag og muskelsmerter. Vaksinens pakningsvedlegg inneholder en beskrivelse av de potensielle bivirkningene som kan forekomme ved bruk av vaksinen, og hvor ofte disse symptomene oppstår.

Alvorlige bivirkninger etter vaksinasjon, for eksempel en kraftig allergisk reaksjon, er svært sjeldne, og leger og de ansatte på klinikken har fått opplæring i å håndtere dem. Kontakt lege/klinikk hvis du opplever noe som bekymrer deg.

Hva inneholder vaksiner?

Vaksiner inneholder aktive virkestoffer og hjelpestoffer som forbedrer kroppens immunreaksjon og forlenger vaksinens holdbarhet. De aktive virkestoffene kan deles inn i tre hovedkategorier:
1. vaksiner som inneholder inaktive (døde) virus eller bakterier 
2. vaksiner som inneholder levende, men svekkede virus eller bakterier 
3. vaksiner som inneholder rensede antigener


Kontakt lege, apotek eller annet helsepersonell dersom du har spørsmål om innholdet i en spesifikk vaksine.

 

Referanser:

http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/index.html