www.vaksine.no

Husk å beskytte barnet ditt

Det nasjonale vaksinasjonsprogrammet er utviklet for å beskytte barn mot infeksjonssykdommer i Norge, men på reiser kan man ofte utsettes for helt andre sykdommer. I denne veiledningen finner du informasjon om hvordan du beskytter barn på reise.

Snakk med lege eller vaksinatør for å få hjelp til å beskytte barna dine.

Sykdommer som kan forebygges med vaksine

Hepatitt A

Hepatitt A, også kjent som gulsott, er en leverbetennelse som forårsakes av en virusinfeksjon. Vaksinen er ikke en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.
Les mer

Hepatitt B

Viruset forårsaker potensielt alvorlig og langvarig leverbetennelse, og er vanlig i hele verden. Vaksine mot hepatitt B er inkludert i det norske barnevaksinasjonsprogrammet for barn født etter 1. november 2016.
Les mer

HIB-sykdommer

Haemophilus-bakterier kan forårsake hjernehinnebetennelse, strupelokkbetennelse (epiglotitt) og lungebetennelse. Vaksinen er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.
Les mer

Kikhoste (pertussis)

Kikhoste er en svært smittsom bakteriesykdom med langvarig og kraftig hoste. Vaksinen er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet for barn og ungdom.
Les mer

Influensa

Influensa er en svært smittsom virusinfeksjon som gir feber og smerter i hele kroppen i tillegg til luftveissymptomer. Norske myndigheter anbefaler sesonginfluensavaksine først og fremst til personer som risikerer alvorlig sykdom eller død hvis de smittes av influensa.
Les mer

Japansk encefalitt

En alvorlig, myggbåren virusinfeksjon med høy dødelighet. Vaksinen er ikke en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.
Les mer

Stivkrampe

En infeksjonssykdom som forårsakes av en bakterie som er vanlig i jord. En kombinasjonsvaksine som omfatter stivkrampe, er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.
Les mer

Gulfeber

En myggbåren, akutt virussykdom som tilhører gruppen blødningsfebere, og som ofte er dødelig. Vaksinen er ikke en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.
Les mer

Kolera

En alvorlig bakteriesykdom som kan forårsake kraftig diaré. Spres lett via avføring eller forurenset mat. Vaksinen er ikke en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.
Les mer

Difteri

Difteri er en infeksjonssykdom forårsaket av en bakterie. Giftstoffet som difteribakteriene produserer kan skade hjerte og nervesystemet. En kombinasjonsvaksine som inkluderer vaksine mot difteri, er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.
Les mer

Tyfoidfeber

Tyfoidfeber skyldes bakterien Salmonella typhi og er en alvorlig infeksjon med langvarig feber og påvirket allmenntilstand. Bakterien spres via forurenset mat eller drikke. Vaksinen er ikke en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.
Les mer

Malaria

En alvorlig, potensielt livstruende febersykdom som forårsakes av malariaparasitten, og som spres via mygg. Sykdommen kan forebygges med malariamedisin.
Les mer

Meningokokksykdommer

Smittsom hjernehinnebetennelse er en sjelden, men alvorlig sykdom. Meningokokkvaksine er ikke en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet men anbefales av norske myndigheter til definerte risikogrupper, inkludert ungdom mellom 16-19.
Les mer

HPV-infeksjoner (humant papillomavirus)

Humant papillomavirus (HPV) er den vanligste årsaken til livmorhalskreft. HPV-vaksine inngår i barnevaksinasjonsprogrammet for jenter og gutter i 7. klasse.
Les mer

Pneumokokksykdommer

Pneumokokkbakterier er en av de vanligste årsakene til alvorlig hjernehinnebetennelse og blodforgiftning Pneumokokkvaksine er inkludert i det norske barnevaksinasjonsprogrammet.
Les mer

Polio

En svært smittsom virussykdom som kan forårsake hjernehinnebetennelse eller lammelser. Vaksinen er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.
Les mer

Skogflåttencefalitt

Skogflåttencefalitt, også kalt TBE, er en virussykdom som spres av skogflått. Vaksine mot skogfåttecefalitt inngår ikke i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, men anbefales av norske myndigheter dersom man ofte blir bitt av flått i områder i Norge der skogflåttencefalittsmitte forekommer. Vaksinasjon kan også være aktuelt ved enkelte reisemål i utlandet.
Les mer

Rotavirusinfeksjon

Et virus som forårsaker diarésykdom hos spedbarn og små barn, spesielt i alderen 6 til 18 måneder. Vaksine mot rotavirusinfeksjon er inkludert i det norske barnevaksinasjonsprogrammet.
Les mer

Kusma

En virussykdom med symptomer som omfatter feber, hodepine, dårlig matlyst og smertefull hevelse i én eller begge ørespyttkjertlene, noe som fører til hevelse i kjeven. En kombinasjonsvaksine (mot meslinger, kusma og røde hunder) er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.
Les mer

Meslinger

En meget smittsom virusinfeksjon som begynner med symptomer på luftveisinfeksjon og forårsaker omfattende utslett. Den mest fryktede komplikasjonen ved meslinger er hjernebetennelse (encefalitt). En kombinasjonsvaksine (mot meslinger, kusma og røde hunder) er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.
Les mer

Tuberkulose

Smittsom og ofte dødelig bakteriesykdom som fortsatt er et av verdens store helseproblemer. BCG-vaksine mot tuberkulose inngår i barnevaksinasjonsprogrammet for barn med foreldre fra land med høy forekomst av tuberkulose.
Les mer

Rabies

Virussykdom som rammer sentralnervesystemet og til slutt forårsaker hjernebetennelse og død. Rabies overføres via spyttet fra smittede dyr. Vaksinen er ikke en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.
Les mer

Vannkopper

En barnesykdom som forårsakes av et virus. Symptomene er kraftigere hos ungdommer og voksne. Vaksine mot vannkopper er ikke en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.
Les mer

Røde hunder

En virusinfeksjon som vanligvis er mild, men som kan få alvorlige følger for gravide kvinner. En kombinasjonsvaksine (mot meslinger, kusma og røde hunder) er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.
Les mer