www.vaksine.no
Brasil

Brasil - Vaksiner anbefalt av Folkehelseinstituttet

For alle reiser bør du ha oppdaterte grunnvaksinasjoner i henhold til anbefalinger fra norske myndigheter. Dette inkluderer vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio for alle hvert 10. år, samt influensavaksine og pneumokokkvaksine dersom du hører til en risikogruppe eller er over 65 år. Alle som ikke tidligere er vaksinert mot meslinger, kusma og røde hunder eller har hatt disse sykdommene, bør vaksinere seg med MMR-vaksine. Dette gjelder uavhengig av reise, men er spesielt viktig før reise til land der disse sykdommene er vanligere enn i Norge.

Forretnings- og turistreiser, gode hygieniske og sanitære forhold. () indikerer individuell vurdering.

Hepatitt A

Hepatitt A, også kjent som gulsott, er en leverbetennelse som forårsakes av en virusinfeksjon. Vaksinen er ikke en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.
Les mer

Gulfeber

En myggbåren, akutt virussykdom som tilhører gruppen blødningsfebere, og som ofte er dødelig. Vaksinen er ikke en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.
Les mer

Lange eller kortvarige reiser til områder med dårlige hygieniske og sanitære forhold, og/eller nær og langvarig kontakt med lokalbefolkningen. () indikerer individuell vurdering.

Hepatitt A

Hepatitt A, også kjent som gulsott, er en leverbetennelse som forårsakes av en virusinfeksjon. Vaksinen er ikke en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.
Les mer

Gulfeber

En myggbåren, akutt virussykdom som tilhører gruppen blødningsfebere, og som ofte er dødelig. Vaksinen er ikke en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.
Les mer

(Hepatitt B)

Viruset forårsaker potensielt alvorlig og langvarig leverbetennelse, og er vanlig i hele verden. Vaksine mot hepatitt B er inkludert i det norske barnevaksinasjonsprogrammet for barn født etter 1. november 2016.
Les mer

(Tyfoidfeber)

Tyfoidfeber skyldes bakterien Salmonella typhi og er en alvorlig infeksjon med langvarig feber og påvirket allmenntilstand. Bakterien spres via forurenset mat eller drikke. Vaksinen er ikke en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.
Les mer

(Tuberkulose)

Smittsom og ofte dødelig bakteriesykdom som fortsatt er et av verdens store helseproblemer. BCG-vaksine mot tuberkulose inngår i barnevaksinasjonsprogrammet for barn med foreldre fra land med høy forekomst av tuberkulose.
Les mer

(Rabies)

Virussykdom som rammer sentralnervesystemet og til slutt forårsaker hjernebetennelse og død. Rabies overføres via spyttet fra smittede dyr. Vaksinen er ikke en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.
Les mer

Annen viktig informasjon

ANDRE ANBEFALINGER
Myndighetene krever bevis på at du er vaksinert mot gulfeber dersom du ankommer fra et land med høy risiko for gulfeber, spesielt Angola og den demokratiske republikken Kongo.
Risiko for malaria i dette området. Søk råd om forebygging av malaria hos lege før avreise.
ZIKA-VIRUS
Risiko for Zika-virus. Søk råd hos lege eller reiseklinikk før du reiser.